Sandkasse og møtestad for Nordfjord Fotoklubb

Friday, March 28, 2014

Oppdatert program

Oppdatert program for våren 2014, 

samt skisse til høstprogram2. April.  Produktfotografering.  Vi møter hos Cathrine Berg i nyebutikken, og der skal vi fotografere smykker og ringar.  Ei skikkeleg utfordring.Frammøte kl 1800.
30.April. Temafotografering. Temaet denne gongen er macro. Vi møter ved studio kl 1800, og området for fotograferinga vel vi der og då.
14. Mai.  Blåtur.  Tim og Kirsti tek oss med på ein hemmeleg plass. Klede og sko etter vær. Frammøte kl 1700 ved studio.
28. Mai. Livet i fjøra.  Vi dreg på fotosafari til Vågsøy. Frammøte kl 1700 ved studio. Klede og sko etter vær.
Tur til Runde.  Det var satt opp tur til Runde i byrjinga av juni.  Den turen tek vi opp til diskusjon på fyrste medlemsmøte for å lodde interessa.  Det er ingen i styret som har høve til å organisere denne turen. Kan det være aktuellt med eit alternativ, f. eks. ein dagstur?

-----------------------------------------------------------

6-7. September.  Fotokurs.  Tim startar sesongen med å arrangere nybegynnarkurs . Stad og klokkeslett blir bestemt seinare. Han treng og eit par hjelpeinstruktørar.  Kursavgift kr.1000,-  og får då gratis medlemskap i klubben i eit halvt år.
17. September.  Fotomarked.  Dei som har brukt fotoutstyr som dei vil selge tek det med, og så lagar vi eit lite minimarked med kjøp og salg. Frammøte i studio kl 1900.
1. Oktober.  Stilleben.  Frammøte i studio kl 1900.
15. Oktober.  Dråpefotografering.  Kirsti er ansvarleg.Framøte i studio kl 1900
29. Oktober.  Animasjon.  Frammøte i studio kl 1900
12. November.  Vi prøvar å få tak i ein fotograf utanfor klubben til å vise bilder og halde foredrag.
26. November. Temafotografering. Tid og stad kjem vi tilbake til.

Vi tek sikte på å få til ein fotokonkurranse i løpet av 2015, men dette kjem vi tilbake til.

No comments:

Post a Comment