Sandkasse og møtestad for Nordfjord Fotoklubb

Sunday, February 26, 2012

Øsleby held fram som leiar

Tim Øsleby vart gjenvalt som leiar på årsmøtet til Nordfjord fotoklubb onsdag 22. februar.

Styret er sett saman slik:
Leiar: Tim Øsleby (gjenval)
Nestleiar: Øystein Torheim
Kasserar: Gunn-Alise Sødermann
Sekretær: Jeanette Løvoll (gjenval)
Styremedlem: Anna Wuttudal
Varamedlem: Haldis Åshamar ( ny)
Varamedlem: Silje Instanes Bakke (ny )

Revisorar: Gunnar Totland (ny) og Rolf Johnsen (ny).
Valnemnd for 2013:Tommy Jansen Bredesen, Lars Lunde og Kirsti Sole Sundal (ny)

No comments:

Post a Comment