Sandkasse og møtestad for Nordfjord Fotoklubb

Wednesday, January 23, 2013

Årsmøteinnkalling 2013

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Nordfjord Fotoklubb

20. februar kl 19.00 i lokala til Z-Fotostudio. 

Saker som ein ønskjer skal bli handsama på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før
årsmøtet.

Styret
 
 
 
-------------------
 
Vi minner samtidig om medlemskontingenten:
 
Medlemskap i Nordfjord fotoklubb 2013
(inkludert medlemskap i NSFF)
Kr. 500 for 1 år.
Kr 250 frå 1.juli.

Halv pris for pensjonistar og studentar.

Betal innan 15.februar til kontonummer: 3705 15 63507
Kun medlemmar har stemmerett på årsmøte. Dei som ikkje betalar innan fristen vil også bli sletta frå medlemslista i NSFF.

Vennleg gje beskjed om du ikkje lenger vil vere medlem.

No comments:

Post a Comment